Cách làm trứng muối bất bại

Chia sẻ với mọi người cách muối trứng bất bại của em nói bất bại là vì em muối đó…