Bánh nướng thập niên 80 đây Phố ah

Mình không nhớ lắm vị bánh thời ấy chỉ nhớ là sau mỗi đợt trung thu là mình được ăn bánh chao rất ngon! Chắc là mấy cái bánh người ta bán ế sau đó ép dẹp xuống nướng lại…